Vetrina / Showcase

Designed by: PIERO LISSONI

Anta Iron - cristallo

Cristallo

Anta Iron - telaio

Metallo

Ante battente cristallo - cristallo

Cristallo

Ante battente cristallo - cristallo

Cristallo colori

Ante battente cristallo - telaio

Metallo

Ante scorrevoli Iron - cristallo

Cristallo

Ante scorrevoli Iron - cristallo

Cristallo colori

Ante scorrevoli Iron - telaio

Metallo

Struttura

19 Legni

Struttura

Laccato lucido colori

Struttura

Laccato opaco colori